Forsikringstagere og skadelidte

Konkursen medfører en række ændringer i forsikringstagernes forsikringsforhold.

Ophør af forsikringerne

Konkursen medfører, at alle forsikringer i Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) ophører 3 måneder efter konkursdekretets bekendtgørelse i Statstidende. Konkursen blev offentliggjort den 28. december 2018, hvilket betyder, at alle forsikringer ophører efter udløbet af den 28. marts 2019.

Bemærk, at din forsikring derfor fortsat er gyldig og dækker indtrådte skader til og med den 28. marts 2019.

I det tilfælde, at din forsikring automatisk udløber før den 28. marts 2019, så medfører konkursen, at forsikringen ikke kan fornyes og eventuelle bestemmelser om automatisk fornyelse har derfor ingen virkning. Endvidere kan der ikke ske ændringer i din forsikrings dækningsomfang, herunder ske en forhøjelse af policens dækningsomfang.

Garantifonde

Alle forsikringer i Qudos Insurance A/S ophører automatisk efter udløbet af den 28. marts 2019. Din forsikring er derfor fortsat gyldig og dækker indtrådte skader til og med den 28. marts 2019.

I en række tilfælde kan du modtage returpræmie og kompensation for eventuelle skader under Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.
Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber kun yder kompensation for skader i en begrænset periode.

Konkursboet er i øjeblikket i kontakt med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber omkring den videre behandling af skader. For yderligere information omkring dækning fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, se venligst siden “The Danish Guarantee Fund”.

Informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte

Kurator er den 7. januar 2019 påbegyndt udsendelse af informationsskrivelsen til forsikringstagere og skadelidte i Danmark. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med oplysninger om, hvornår de enkelte agenter og skadesbehandlere har udsendt skrivelsen.

FRIDA Forsikring Agentur A/S er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2018 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”.