Investeringsselskabet New Nordic Holding (New Nordic), der købte forsikringsvirksomheden Qudos Insurance A/S (Qudos) i marts 2017, har pr. dags dato besluttet at bringe Qudos i solvent likvidation. Det er sket efter en omfattende gennemgang af forsikringsselskabets situation.

Den nye ledelse i Qudos lykkedes indledningsvis med at etablere en profitabel forretning, men desværre ikke nok til at imødegå tabene fra den gamle forretning. Disse tab viste sig at være større end først forventet og ikke af forbigående karakter.

Til trods for omfattende restrukturering, tre kapitaltilførsler og risikooverførsel til den tyske run-off ekspert Darag har det i sidste ende ikke været muligt at få vendt forretningen tilstrækkeligt.

Qudos har indgivet stævning mod den tidligere ejer, canadiske Echelon som følge af misinformation, sløring af væsentlige oplysninger og andre uregelmæssigheder ved handlen af Qudos for halvandet år siden. Revisionsvirksomheden PwC er ligeledes stævnet for utilstrækkelig revision af regnskabet for 2016, der dannede basis for opgørelse af købsprisen for Qudos.

”Det er en dybt ulykkelig situation. Vi har kæmpet i mange måneder for at rette forholdene op og mindske risikoen for europæiske forsikringstagere. Men jeg kan desværre konstatere, at omfanget af uregelmæssigheder i forbindelse med købet viste sig for stort til at fortsætte den almindelige drift”, siger Qudos’ bestyrelsesformand, Tage Reinert.

For yderligere oplysninger og kommentarer:
Tage Reinert: 40 79 70 99