Information vedrørende modregning i regreskrav på dansk motorforsikring

Qudos Insurance A/S’ konkurs medfører, at adgangen for et forsikringsselskab til at modregne regreskrav er begrænset som følge af de tidsmæssige betingelser, der følger af konkurslovens § 42. Reglen indebærer, at et forsikringsselskabs regreskrav mod Qudos Insurance A/S under konkurs kun kan modregnes i regreskrav, som Qudos Insurance A/S under konkurs måtte have mod forsikringsselskabet, i følgende tilfælde:

  • i. Begge regreskrav er stiftet før fristdagen, dvs. begge regreskrav er stiftet før den 27. november 2018
    ii. Begge regreskrav er stiftet i perioden mellem fristdagen og dekretdagen, dvs. hvor begge regreskrav er stiftet i perioden mellem den 27. november 2018 og den 20. december 2018

Et regreskrav anses for stiftet på samme tidspunkt som den skade, regreskravet udspringer af, jf. bl.a. konkurslovens § 39. Et regreskrav der udspringer af tings- eller personskade vil derfor være stiftet på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden.

Det er kurators opfattelse, at de enkelte regreskrav, som tilkommer henholdsvis forsikringsselskabet og Qudos Insurance A/S under konkurs, og som er opstået ved forskellige forsikringsbegivenheder, ikke er konnekse.

Et forsikringsselskabs regreskrav mod Qudos Insurance A/S under konkurs kan derfor kun anvendes til modregning i regreskrav, som Qudos Insurance A/S under konkurs har mod forsikringsselskabet, hvis begge regreskrav enten udspringer af forsikringsbegivenheder, der er indtrådt før den 27. november 2018 eller begge regreskrav udspringer af forsikringsbegivenheder, der er indtrådt i perioden mellem den 27. november 2018 og den 20. december 2018.