Finanstilsynet

Posted on 8th November 2018
Statement on requirement for New Nordic Odin Denmark ApS, QIC Holdings ApS and Qudos Insurance A/S to appoint a Company Auditor

Statement from DFSA on H1 2017
Posted on 24th July 2018
Redegørelse vedr. Qudos Insurance 19072018
Redegørelse vedr. QIC Holding 19072018

“Qudos har modtaget påtale for halvårsrapporten for 2017. Qudos er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, idet de skøn og forudsætninger, der lå til grund for halvårsrapporten for 2017, er forskellige for de skøn og forudsætninger, som er anvendt ved årsrapporten for 2017. Påtalen er taget til efterretning”