Returpræmie og skader

Anmeldelse af krav på returpræmie

Vær opmærksom på, at krav på returpræmie i henhold til den danske forældelseslov forældes 3 år fra den 28. marts 2019, hvor alle forsikringer ophørte. Dvs. fristen for at anmelde krav på returpræmie er den 28. marts 2022.

En webformular til anmeldelse af krav på returpræmie er nu tilgængelig på denne side.

Denne webformular er både til anmeldelse af krav på returpræmie omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og anmeldelse af krav på returpræmie mod konkursboet.

Webformularen sikrer at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet modtager alt materiale, der er nødvendigt.

Anmeld dit krav på returpræmie på denne webformular – klik her.

Bemærk, at der ikke er nogen frister for anmeldelse af returpræmiekrav udover almindelige forældelse og frister i henhold til policen.

Information om ejerskifteforsikring findes via > Policyholders / Claimants > Denmark > Særlig information til kunder med ejerskifteforsikringerAnmeldelse af skader

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet er i øjeblikket i kontakt med skadesbehandlerne med henblik på fortsættelse af denne skadesbehandling. Du bedes derfor anmelde skader og rette henvendelse vedrørende allerede anmeldte skader til den relevante skadesbehandler.

Skadesbehandlerne vil indrapportere alle godkendte skader direkte til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet. Du skal derfor ikke anmelde din skade igen, hverken direkte til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber eller til konkursboet. Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber kun yder dækning af skader i en begrænset periode. Specifikke datoer vil blive opdateret senere.


Anmeldelse af nye skader

Hvis du vil anmelde en ny skade, bedes du anmelde skaden i henhold til fremgangsmåden, der fremgår af din police. Nye skader skal derfor ikke anmeldes direkte til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber eller konkursboet.

Kontakt derfor venligst den skadesbehandler, der fremgår i din police.

Bemærk, at alle forsikringer vil ophøre efter udløbet af den 28. marts 2019. Alle skader, der er opstået efter den 28. marts 2019, vil derfor blive afvist af skadesbehandlerne.

Allerede anmeldte skader

Hvis du har spørgsmål til en allerede anmeldt skade, bedes du venligst rette henvendelse til den relevante skadesbehandler.

Et overblik over skadesbehandlerne med kontaktinformation vil blive offentliggjort her på siden snarest.

Betaling af skader

Hvis din skade er dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, vil Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber udbetale skaden.

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber er ved at etablere et betalingsflow direkte med skadesbehandlerne således, at skadesbehandleren kan udbetale skaderne omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du må forvente, at det vil tage omkring 1-2 måneder indtil Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har etableret et betalingsflow med skadesbehandlerne.

Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber ikke kan foretage udbetalinger før betalingsflowet er blevet etableret. Vi håber på din forståelse.

Hvis din skade ikke er dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, så vil din skade blive registreret i konkursboets gældbog. Bemærk, at konkursboet ikke kan udbetale skader endnu. Kurator er forpligtet til at fordringsprøve alle krav inden der kan ydes betaling. Du må forvente, at denne fordringsprøvelse vil tage nogle år.

Under alle omstændigheder er kompensation fra konkursboet underlagt stor usikkerhed, da oversigten over den forventede dividende stadig skal fastlægges. Dividende betyder den forholdsmæssige andel af konkursbosmassen, der modtages af en kreditor, når alle krav ikke kan blive dækket fuldt ud. Fuld dækning fra konkursboet kan ikke forventes.

Afviste skader

Hvis skadesbehandleren har afvist din skade og du ikke er enig i denne afgørelse, så har du mulighed for at indgive en klage via en web formular.

Webformularen er nu tilgængelig på denne side – klik her.