Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber

Skader

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber giver mulighed for dækning af skader, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

 1. Forsikringstagere med privatforsikringer (dvs. typiske forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes- og tilsvarende privatforsikringer)
 2. tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)
 3. tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer (uanset, om de er tegnet erhvervsmæssigt)
 4. forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
 5. forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejendom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamiliehuse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejendomme mv.)

Der er ikke nogen selvrisiko på skader udover, hvad der fremgår af din forsikringspolice.

Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber kun yder kompensation for skader i en begrænset periode.

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber yder kompensation for skader, der ikke er blevet dækket og som opstår indenfor fire uger efter udsendelsen af meddelelse om dekretet til forsikringstagerne. For oplysninger om specifikke datoer se ”policyholders”.

Skader, der ønskes dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, skal anmeldes snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse (den 20. december 2018), jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017. Det vil sige senest den 20. juni 2019.

For mere information omkring hvordan du anmelder skader til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, se venligst siden, “premium refunds / claims”.

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber er ved at etablere et betalingsflow med de relevante skadesbehandler. Du bedes derfor anmelde dine skader til den relevante skadesbehandler, som angivet i din police. Endvidere bør du rette henvendelse til din skadesbehandler, hvis du har spørgsmål vedrørende allerede anmeldte skader.

I det tilfælde, at skadesbehandleren afviser at håndtere og/eller modtage din skadesanmeldelse, kan du kontakte konkursboet direkte. For yderligere kontaktinformation, se venligst siden “Contact information”.

For yderligere information omkring skader dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, se venligst www.skadesgarantifonden.dk.

 


Returpræmie

Returpræmie er den del af den forudbetalte præmie, der vedrører den del af den aftalte periode, der ikke længere er dækning for, som følge af konkursen.

 For yderligere information, se venligst siden “premium refunds / claims”.

Webformularen vedrører både anmeldelse af krav på returpræmie omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og krav på returpræmie mod konkursboet.

Webformularen uddyber og hjælper til at give de nødvendige oplysninger til anmeldelsen af dit returpræmiekrav. Webformularen skal således sikre, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet modtager al nødvendig information med henblik på at kunne behandle dit krav på returpræmie. Vent derfor venligst med at anmelde dit krav på returpræmie indtil webformularen er tilgængelig på hjemmesiden.

Bemærk, at der ikke er nogen frister for anmeldelse af krav på returpræmie udover almindelige forældelsesfrister og frister i henhold til policen.

 

Dækningsområde

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker krav på returpræmie på følgende forsikringstyper:

 1. Privatforsikringer (typisk forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes-, byggeskade-, ejerskifte-, sælgeransvars- og tilsvarende privatforsikringer),
 2. kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt
 3. forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejendom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamiliehuse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejendomme mv.)

Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber ikke dækker krav på returpræmie på følgende forsikringstyper:

 1. Erhvervsforsikringer
 2. Forsikringer, der oprindeligt er tegnet og betalt af en erhvervsdrivende
 3. Forsikringer, der er tegnet og betalt af en fond, forening eller lignende sammenslutninger

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker præmier, som er betalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på kr. 1.000 pr. police. Det er dog kun præmien for den resterede del af den løbende forsikringsperiode, som dækkes af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Selvrisikoen på kr. 1.000 pr. police vil automatisk blive registreret i konkursboets gældbog.