QUDOS INSURANCE A/S BLEV DEN 20. DECEMBER 2018 TAGET UNDER KONKURSBEHANDLING

Ved dekret afsagt den 20. december 2018 af Sø- og Handelsrettens Skifteret blev Qudos Insurance A/S taget under konkursbehandling. I den sammenhæng har Sø- og Handelsrettens Skifteret udpeget advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith som kurator.

Konkursen medfører en række ændringer i forsikringstagernes forsikringsforhold. For yderligere oplysninger om ændringerne for forsikringstagere, se venligst siden “Danmark”.

For yderligere information omkring skadesbehandlingen, herunder fremgangsmåden for at anmelde nye skader og henvendelser vedrørende allerede anmeldte skader, se venligst siden ”Anmeld en skade / Returpræmie.

For mere information omkring dækning fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, se venligst siden “Garantifonden”.

Returpræmie er den del af den forudbetalte præmie, der vedrører den del af den aftalte periode, der ikke længere er dækning for, som følge af konkursen.

Det bemærkes, at krav mod konkursboet som udgangspunkt forældes 3 år efter kravets stiftelse i henhold til den danske forældelseslov.

For kontaktoplysninger og henvendelser, se venligst siden “Contact information”.