Qudos Insurance A/S

European Insurance Specialists

We are proud to serve the European and Nordic broker and agent community.

Latest news

  • Statement from DFSA on H1 2017

    24th July 2018

    Redegørelse vedr. Qudos Insurance 19072018 Redegørelse vedr. QIC Holding 19072018 “Qudos har modtaget påtale for halvårsrapporten for 2017. Qudos er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, idet de skøn og forudsætninger, der lå til grund for halvårsrapporten for 2017, er forskellige for de skøn og forudsætninger, som er anvendt ved årsrapporten for 2017. Påtalen er taget…

    read more...