Forsikringstagere og skadelidte i Danmark

Konkursen medfører en række ændringer i forsikringstagernes forsikringsforhold.

Ophør af forsikringerne

Konkursen medfører, at alle forsikringer i Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) ophører 3 måneder efter konkursdekretets bekendtgørelse i Statstidende. Konkursen blev offentliggjort den 28. december 2018, hvilket betyder, at alle forsikringer ophører efter udløbet af den 28. marts 2019 på nær Frida – ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer, som ophører d. 20. juni. 2019.

Bemærk, at din forsikring derfor fortsat er gyldig og dækker indtrådte skader til og med den 28. marts 2019.

I det tilfælde, at din forsikring automatisk udløber før den 28. marts 2019, så medfører konkursen, at forsikringen ikke kan fornyes og eventuelle bestemmelser om automatisk fornyelse har derfor ingen virkning. Endvidere kan der ikke ske ændringer i din forsikrings dækningsomfang, herunder ske en forhøjelse af policens dækningsomfang.

Garantifonde

Alle forsikringer i Qudos Insurance A/S ophører automatisk efter udløbet af den 28. marts 2019. Din forsikring er derfor fortsat gyldig og dækker indtrådte skader til og med den 28. marts 2019. Frida forsikring – ejerskifteforsikringer samt byggeskadeforsikringer ophører d. 20. juni 2019.

I en række tilfælde kan du modtage returpræmie og kompensation for eventuelle skader under Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.
Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber kun yder kompensation for skader i en begrænset periode. Se nærmere nedenfor.

For yderligere information omkring dækning fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, se venligst siden

The Danish Guarantee Fund”. 

Informationsskrivelser til forsikringstagere og skadelidte

Kurator er den 7. januar 2019 påbegyndt udsendelse af informationsskrivelsen til forsikringstagere og skadelidte i Danmark. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med oplysninger om, hvornår de enkelte agenter og skadesbehandlere har udsendt skrivelsen.

FRIDA Forsikring Agentur A/S er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem FRIDA Forsikring Agentur A/S.

ASG Forsikringsagentur A/S er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”.  Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem ASG Forsikringsagentur.

FRIDA Forsikring Agentur A/S er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem FRIDA Forsikring Agentur A/S.

Blue Energy A/S er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem Blue Energy A/S.

Caplin ApS er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem Caplin ApS.

Tagoca Solutions ApS er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem Tagoca Solutions ApS.

CB Forsikring ApS er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem CB Forsikring ApS.

Danrisk Forsikringsagentur ApS er påbegyndt udsendelsen den 7. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 4. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem Danrisk Forsikringsagentur ApS.

Prosam Forsikring Agentur P/S er påbegyndt udsendelsen den 14. januar 2019 – se skrivelsen her “brev til forsikringstagere og skadelidte”. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dækningsberettigede skader indtrådt indtil udløbet af den 11. februar 2019 for forsikringer tegnet gennem Prosam Forsikring Agentur P/S.